H2MOTION

Water en beweging, dat is waar H2MOTION voor staat. Door natuurlijke processen te bestuderen en op een slimme manier na te bootsen, streven we er naar om het water zelf het werk te laten doen.

H2MOTION richt zich op de thema’s (decentrale) afvalwater zuivering, hergebruik van nutriënten en het opwekken van duurzame energie uit waterkracht. Door gebruik te maken van het zelfregulerende vermogen van water, zijn we minder afhankelijk van externe (energie) input en dragen we bij aan het sluiten van verschillende kringlopen.

H2MOTION voert (inter)nationale projecten uit op het gebied van Decentralised Sanitation and Reuse (DESAR). Hierbij ontwikkelt H2MOTION in samenwerking met Waterschappen en lokale overheden decentrale systemen voor het zuiveren en hergebruiken van afvalstromen.

H2MOTION doet onderzoek naar diverse toepassingen van de zogenoemde Vortex technologie. Deze spiraalvormig waterwerveling wordt toegepast in o.a. het beluchten van (afval)water, het scheiden van vaste deeltjes uit (afval-)water en het bevorderen van sediment transport.

Tevens is H2MOTION initiatiefnemer van het in Nederland introduceren van een nieuw type waterkrachtcentrale welke vis-passeerbaar is.