Bright Water Company (2007)

Project: ontwerp van richtlijnen voor een nieuw type moerasplantfilter voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte water. Berekeningen van verwijderingsefficiëntie. (Pilot oa bij Waterschap de Dommel)
Meer informatie: Bright Water Company