Cleantech Playground (2013)

In samenwerking met onder meer MetabolicLab draagt H2MOTION bij aan het ontwikkelen van decentrale systemen voor het verzamelen, zuiveren, opslaan en hergebruiken van afvalstromen. Sanitaire systemen zullen energie, nutriënten en water ontrekken uit het geproduceerde afval ten behoeve van on-site voedsel productie. Deze kennis en ontworpen systemen worden ingezet het project De Ceuvel te Amsterdam Noord. De Ceuvel zal dienen als een nieuwe blauwdruk voor stedelijke ontwikkeling waarbij decentrale technologieën en recycling van natuurlijke hulpbronnen stedelijke gebieden ondersteunt in haar zelfvoorzienendheid.