h2 motion, beluchting

Beluchtings-technologie (2012 – 2014)

Met ondersteuning van RVO wordt gewerkt aan een nieuw type beluchtingsysteem voor afvalwaterbehandeling. Het te ontwikkelen product werkt middels het zgn. Vortex principe met als doel een duurzamere en efficiënter beluchting van afvalwater ten opzichte van conventionele methodes.