Schiphol (2008)

Project: Invloed van groendaken op de hemelwaterafvoer. Er wordt een indicatieve vertaling gemaakt naar de nieuw te bouwen parkeergarages waarbij ook wordt gekeken naar gebruiksopties voor het hemelwater. Tevens is onderzocht hoe een eventueel overschot aan regenwater optimaal afgevoerd kan worden middels infiltratie in de bodem of een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel.