Spiral tube (2009)

In samenwerking met Wetsus onderzoek gedaan naar de impact van een spiraalvormige buis op de weerstand van het doorstromende water ten opzichte van conventioneel rechte buizen.

Wetenschappelijk onderzoeker (2005 – 2007) aan Wageningen Universiteit, vakgroep Milieu Technologie , in samenwerking met Wetsus, Leeuwarden
Experimenteel onderzoek naar het effect van niet conventioneel behandeld water (water vitalisatie) op de biologische processen binnen afvalwaterbehandeling. (Bijdrage aan lopend promotie onderzoek)