STOWA (2008)

Sorptie en briodegradatie in de bodem van medicijnresten uit urine. Het onderzoek bestaat uit het bepalen van de sorptiecapaciteit van geselecteerde medicijnen in de bodem; desorptie-experimenten om de sterkte van de verbindingen tussen bepaalde stoffen en bodemdeeltjes vast te stellen; biologische afbreekbaarheid om te kunnen beoordelen of omzetting van die stoffen mogelijk is in de bodem onder verschillende procescondities.