Water project Matagalpa, Nicaragua (2007 – 2012)

In samenwerking met Waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en LeAF worden in 2 stroomgebieden nabij de stad Matagalpa projecten geïmplementeerd op het gebied van Afvalwaterbehandeling, Drinkwater & Sanitatie en Stroomgebiedsbeheer. Speciale aandacht voor anaerobe afvalwaterbehandeling bij koffie-plantages.
Publicatie: R. Grendelman, F. Huibers, J. Jacobi (2006), Workshop Kuala Lumpur, Minimising negative environmental impacts by coffee wastewater, a case study from Matagalpa, Nicaragua.
Mels A., Jacobi J., Seghezzo L., Bijlmakers L., de Hoog J., Anten M. (2007) Nederlandse hulp voor waterproblemen in Matagalpa, H2O / 16, 26-17